Naturel Su Arıtma Cihazları İnş. Ve San. Tic. Ltd Şti. ©

  • en
  • de
  • tr

Su Arıtma Yöntemleri

20 Nisan 2013      407 Okuma

Saf su nedir

Su Arıtma Yöntemleri

Atık suların arıtılmasında kullanılan yöntemler, fiziksel etkilerin önem taşıdığı “temel işlemler” ile kimyasal ve biyolojik reaksiyonların ağırlık taşıdığı “temel süreçler” olmak üzere iki ana gruba ayrılabilir. Temel işlemlerde atık suyun niteliği değişmez halbuki temel süreçlerde nitelik değişimi vardır.

Bir atık su arıtma tesisinde temel işlemlerin yer aldığı ünitelere örnek olarak ızgaralar, karıştırma, çökeltme, yumaklaştırma, yüzdürme, filtrasyon, kurutma, destilasyon, santrifüj, dondurma veters ozmoz üniteleri verilebilir. Temel süreçler ise kendi içinde “kimyasal temel süreçler” ve “biyolojik temel süreçler” olarak ikiye ayrılırlar. Kimyasal çökeltme nötralizasyon, adsorbsiyon, dezenfeksiyon, kimyasal oksidasyon, kimyasal redüksiyon, yakma, iyon değişimi ve elektrodiyaliz birer kimyasal temel süreçtir. Biyolojik temel süreçler ise “aerobik”, “anaerobik”, “fakültatif” olarak üç grupta incelenebilir. Kimyasal temel süreçler, atık suların arıtımında ilk olarak uygulanan yöntemlerdir. Daha sonraları biyolojik temel süreçlerin gelişmesiyle bu yöntemler terk edilmiştir. Ancak son yıllarda kimyasal süreçlerin atık su arıtımında tekrar daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Özellikle biyolojik arıtma süreçleri içinde etkilenmeyen bileşenlerin kimyasal süreçlerle arıtılmasına çalışılmaktadır.

Kimyasal süreçlerin ortak özelliği, genellikle düşük yatırım giderleriyle, yüksek işletme giderlerine sahip olmalarıdır. Bu yüzden kimyasal süreçler, özel arıtma gerektiren atık sularda veya bu tip bir arıtmanın temel arıtma süreci içinde, çok kısa süre uygulanması gerektiğinde kullanılır.

Özellikle endüstriyel atık sular, birincil ve ikincil arıtım yöntemleri ile uzaklaştırılamayan organik kirleticiler içerirler. Bu tür düşük derişimli veya kalıcı organiklerin uzaklaştırılmasında, renk ve koku giderilmesinde sıkça başvurulan yöntem adsorbsiyondur.

Naturel Su Arıtma Cihazları İnş. Ve San. Tic. Ltd Şti. Tüm Hakları Saklıdır © 2011
Open chat
1
Merhaba,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?